Посолство На Република Турция В София

Информация

ТЪРГОВСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ, 30.06.2009

Двустранна търговия

Турция е на първо място по износ за България,  на четвърто място по внос от България и е четвъртият й търговски партньор. Уравновесеният търговски стокообмен надхвърля 3 милиарда евро.

Най-важен дял от износа на Турция за България имат: електрически машини и апаратури, машинни части, желязо, стомана, бакър, пластмасови изделия, моторни превозни средства, памук, плетива, хартиени и картонени изделия.

Най-важен дял от износа на България за Турция имат: изделия от желязо-стомана, бакърени изделия, цинк, химически продукти, слънчогледови семена, пластмасови и дървени изделия, минерални масла и памук.

Турските инвестиции в България

През 2007 г. турските инвестиции в България достигат 600 милиона евро. Тези  инвестиции са вложени в цялата страна, в сферите на: стъклопроизводство, хипермаркети, банков сектор, хотели и туризъм, текстилна, химическа промишленост, производство на авто-електрически части, хартия, алуминии, бира, талашит, захар, междинни системи и конфекция.

Връзки в областта на туризма

Връзките в областта на туризма се развиват съгласно Споразумението за туризъм подписано на 10 ноември 1964 г. Отменянето на визите за български граждани от 1 юли 2001 г.  допринесе за чувствителното увеличение на българските туристи. България е една от страните с  най-много туристи в Турция. През януари – юни 2008 г. Турция е първата дестинация за българските граждани. За периода януари- ноември 2008 г. 1 134 547 български граждани са посетили Турция. Българските граждани са на четвърто място между чуждестранните туристи посетили Турция.

Икономически споразумения

-          Споразумение за туризъм между Турция и България - подписано на 10 ноември 1964 г.и преподписано на 28-30 юли 1997 г.

-          Споразумение за търговия между Турция и България -подписано на 11 юни 1974 г.

-          Споразумение за стимулиране и защита на инвестициите между Турция и България - подписано на 18 септември 1997

-           Споразумение за избягване на  двойното данъчно облагане - подписано на 7 юли 1994 г. в Анкара. Споразумението влиза в сила на 17 септември 1997 г.