Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz
Ali  Fethi Bey
Ali Fethi Bey

-

Ali Nejad Kavur
Ali Nejad Kavur

-

Fehmi Nuza
Fehmi Nuza

-

Nejat Ertüzün
Nejat Ertüzün

-

Talat Miras
Talat Miras

-

Mustafa Asım Bey
Mustafa Asım Bey

1.1.1909 г.-1.1.1911 г.

Nabi Bey
Nabi Bey

1.1.1911 г.-1.1.1912 г.

Ali  Fethi Bey
Ali Fethi Bey

1.1.1913 г.-1.1.1917 г.

Safa Bey
Safa Bey

1.1.1918 г.-1.1.1920 г.

Cevat Abbas Bey
Cevat Abbas Bey

1.1.1921 г.-

Enver Bey
Enver Bey

1.1.1923 г.-1.1.1924 г.

Server Cemal Bey
Server Cemal Bey

1.1.1924 г.-1.1.1925 г.

Aali Türkgeldi
Aali Türkgeldi

1.1.1926 г.-

Hüsrev Gerede
Hüsrev Gerede

1.1.1926 г.-1.1.1930 г.

Tevfik Kamil Koperler
Tevfik Kamil Koperler

1.1.1931 г.-1.1.1934 г.

Ali Şevki Berker
Ali Şevki Berker

1.1.1934 г.-1.1.1942 г.

Hasan Vasfi Menteş
Hasan Vasfi Menteş

1.1.1942 г.-1.1.1945 г.

Faik Zihni Akdur
Faik Zihni Akdur

1.1.1945 г.-1.1.1946 г.

Şefkati Nuri İstinyeli
Şefkati Nuri İstinyeli

1.1.1947 г.-1.1.1949 г.

Basri Rızan
Basri Rızan

1.1.1949 г.-1.1.1951 г.

Tevfik Kazım Kemahlı
Tevfik Kazım Kemahlı

1.1.1956 г.-1.1.1957 г.

Necmeddin  Tuncel
Necmeddin Tuncel

1.1.1960 г.-1.1.1966 г.

Nihat Dinç
Nihat Dinç

1.1.1971 г.-1.1.1976 г.

Ecmel Barutçu
Ecmel Barutçu

1.1.1976 г.-1.1.1979 г.

Yıldırım Keskin
Yıldırım Keskin

1.1.1979 г.-1.1.1983 г.

Ömer Engin Lütem
Ömer Engin Lütem

1.1.1983 г.-1.1.1989 г.

Yalçın Oral
Yalçın Oral

1.1.1989 г.-1.1.1995 г.

Mehmet Ali İrtemçelik
Mehmet Ali İrtemçelik

31.7.1995 г.-30.10.1997 г.

Tahsin Burcuoğlu
Tahsin Burcuoğlu

1.11.1997 г.-2.11.2001 г.

Haydar Berk
Haydar Berk

14.11.2001 г.-17.12.2005 г.

Mehmet Tuğrul Gücük
Mehmet Tuğrul Gücük

30.12.2005 г.-17.11.2010 г.

İsmail Aramaz
İsmail Aramaz

26.11.2010 г.-1.12.2013 г.

Süleyman Gökçe
Süleyman Gökçe

1.12.2013 г.-16.11.2017 г.

Hasan Ulusoy
Hasan Ulusoy

21.11.2017 г.-31.1.2019 г.

Aylin Sekizkök
Aylin Sekizkök

15.1.2020 г.-

Atatürk

Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

31.12.2022 г. 2.1.2023 г. Нова година
3.3.2023 г. 3.3.2023 г. Национален празник на България
14.4.2023 г. 17.4.2023 г. Великден
21.4.2023 г. 21.4.2023 г. Рамазан байрам
1.5.2023 г. 2.5.2023 г. Ден на труда
6.5.2023 г. 6.5.2023 г. Ден на храбростта и Българската армия
24.5.2023 г. 24.5.2023 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
28.6.2023 г. 28.6.2023 г. Курбан байрам
6.9.2023 г. 6.9.2023 г. Ден на Съединението
22.9.2023 г. 22.9.2023 г. Ден на независимостта
29.10.2023 г. 29.10.2023 г. Ден на републиката
24.12.2023 г. 27.12.2023 г. Коледа