Посолство На Република Турция В София

Външната политика на Турция

Следвайки девиза на Мустафа Кемал Ататюрк „Мир в страната, мир в света“ от основаването си до днес Република Турция следва мирна, обективна и последователна външна политика. Чрез демократичната и секуларната си политическа система, динамичната си икономика и традицията да съчетава съвремието с културната си идентичност, Турция следва външна политика основаваща се на сигурност и стабилност в региона и света.