Büyükelçinin Mesajı

Имам удоволствието да започна служебните си задължения като посланик на Република Турция в съседна, приятелска, съюзническа и партньорска Република България.

Приоритет в работата ни по време на мандата ми ще бъде комплексното развитие на съществуващите във всички области отношения между нашите две страни. В този процес водещи трябва да са добросъседството, партньорството и съюзничеството. Конструктивното сътрудничество, основано на взаимна изгода и уважение, е гаранция за отношенията между страните ни.

В предстоящия период, желаем да укрепим съществуващите отношения и сътрудничество между нашите държави с контакти и посещения на високо ниво.

Общото ни историческо и културно наследство има важен принос за взаимното разбирателство и приятелството между народите ни. Историческите и културни паметници са общо наследство на цялото човечество. Съхраняването и запазването на историческото и културно наследство, намиращо се в пределите на страните ни, ще продължи да насърчава социалните, културните и икономическите взаимодействия.

Сънародниците ни в България и българската общност в нашата страна, са важен мост на приятелство в двустранните ни отношения. При зачитане на правата и законите, този мост е конкретен израз на културата на съжителство. Турските и българските граждани, живеещи в страните ни, също имат важен принос за съвместното ни съществуване.

Нашите икономически отношения имат важен потенциал за развитието и общия просперитет на народите ни. Турция е третият по големина търговски партньор на България, а търговският ни стокообмен, възлизащ на 3,5 милиарда евро ще се ускори с развитието на транспортните мрежи и активизиране на дейностите в общите ни гранични пунктове.

Работейки за съвместното благосъстояние в нашия регион, ние ще насърчим нашите бизнесмени да оценят възможностите за инвестиции в България. Целим нарастване на инвестициите на нашите компании, които са важни инвеститори в България.

Посолство на Република Турция в София, заедно с Генералните ни консулства в Пловдив и Бургас, както винаги ще продължат да изпълняват служебните си ангажименти по най-добрия начин. В този процес, Вашите желания и препоръки са важни за нас. Вратата и сърцето ни са винаги отворени.

С тези мисли и чувства, от мое име и от името на служителите на Посолството, поднасям моите искрени поздрави и почитания.

Д-р Хасан Улусой

Посланик


Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

5.3.2018 г. 5.3.2018 г. Национален празник на България
6.4.2018 г. 9.4.2018 г. Великден
1.5.2018 г. 1.5.2018 г. Ден на труда
7.5.2018 г. 7.5.2018 г. Ден на храбростта и Българската армия
24.5.2018 г. 24.5.2018 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
15.6.2018 г. 15.6.2018 г. Рамазан байрам
21.8.2018 г. 21.8.2018 г. Курбан байрам
6.9.2018 г. 6.9.2018 г. Ден на Съединението
24.9.2018 г. 24.9.2018 г. Ден на независимостта
29.10.2018 г. 29.10.2018 г. Ден на републиката
24.12.2018 г. 26.12.2018 г. Коледа
31.12.2018 г. 1.1.2019 г. Нова година