Посолство На Република Турция В София

Информация

Информация за визи , 30.06.2009

Визи се издават според Визовата спогодба между Правителството на Република Турция и Правителството на Република България от 10 март 1993 г. и Спогодба за изменение на визовата спогодба между Правителството на Република Турция и Правителството на Република България подписана в София на 10 май 2007 г.

Гражданите на Република България, притежаващи валидни международни паспорти, могат да влизат, пребивават, преминават транзит и напускат територията на Република Турция без визи за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото им влизане, през всички гранично-контролни пропускателни пунктове, открити за международни пътнически превози.

Гражданите на Република България, притежаващи валидни международни паспорти, които желаят да посетят Турция с цел туризъм,  шофьори и техни помощници превозващи хора или товар, както и персоналът на кораби могат да влизат или преминават транзит през територията на Република Турция без визи за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца.

Визите за работа, обучение и научна дейност за гражданите на Република България  се издават със специално разрешение.