ТЪРГОВСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ, 20.6.2019

Двустранна търговия

Турция е на първо място по износ за България,на четвърто място по внос от България и е четвъртият й търговски партньор. Уравновесеният търговски стокообмен надхвърля 3 милиарда евро.

Най-важен дял от износа на Турция за България имат: електрически машини и апаратури, машинни части, желязо, стомана, бакър, пластмасови изделия, моторни превозни средства, памук, плетива, хартиени и картонени изделия.

Най-важен дял от износа на България за Турция имат: изделия от желязо-стомана, бакърени изделия, цинк, химически продукти, слънчогледови семена, пластмасови и дървени изделия, минерални масла и памук.

Турските инвестиции в България

През 2007 г. турските инвестиции в България достигат 600 милиона евро. Тезиинвестиции са вложени в цялата страна, в сферите на: стъклопроизводство, хипермаркети, банков сектор, хотели и туризъм, текстилна, химическа промишленост, производство на авто-електрически части, хартия, алуминии, бира, талашит, захар, междинни системи и конфекция.

Връзки в областта на туризма

Връзките в областта на туризма се развиват съгласно Споразумението за туризъм подписано на 10 ноември 1964 г. Отменянето на визите за български граждани от 1 юли 2001 г.допринесе за чувствителното увеличение на българските туристи. България е една от страните снай-много туристи в Турция. През януари – юни 2008 г. Турция е първата дестинация за българските граждани. За периода януари- ноември 2008 г. 1 134 547 български граждани са посетили Турция. Българските граждани са на четвърто място между чуждестранните туристи посетили Турция.

Икономически споразумения

-Споразумение за туризъм между Турция и България - подписано на 10 ноември 1964 г.и преподписано на 28-30 юли 1997 г.

-Споразумение за търговия между Турция и България -подписано на 11 юни 1974 г.

-Споразумение за стимулиране и защита на инвестициите между Турция и България - подписано на 18 септември 1997

-Споразумение за избягване надвойното данъчно облагане - подписано на 7 юли 1994 г. в Анкара. Споразумението влиза в сила на 17 септември 1997 г.

Atatürk

Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

31.12.2020 г. 1.1.2021 г. Нова година
3.3.2021 г. 3.3.2021 г. Национален празник на България
30.4.2021 г. 3.5.2021 г. Великден
4.5.2021 г. 4.5.2021 г. Ден на труда
6.5.2021 г. 6.5.2021 г. Ден на храбростта и Българската армия
13.5.2021 г. 13.5.2021 г. Рамазан байрам
24.5.2021 г. 24.5.2021 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
20.7.2021 г. 20.7.2021 г. Курбан байрам
6.9.2021 г. 6.9.2021 г. Ден на Съединението
22.9.2021 г. 22.9.2021 г. Ден на независимостта
29.10.2021 г. 29.10.2021 г. Ден на републиката
24.12.2021 г. 28.12.2021 г. Коледа