Сключване на граждански брак от чужденци в Република Турция, 20.6.2019

Сключване на граждански брак от чужденци в Република Турция

Брак между турски и чужд гражданин или двама чужденци от различни държави могат да сключат брак в Турция единствено пред общински служители.

Ако националното законодателство на дадена страна дава право за сключване на брак в чужбина, то нейните граждани могат да сключат брак, както в официалните представителства на тази държава в Турция, така също и в съответните турски институции.

Чужденците желаещи да сключат брак подават молба в Службите по „Обредни дейности”, съгласно законосъобразните норми в Турция.

Общинските служители могат директно да контактуват с консулските служби на чуждите държави по издаване на „Разрешение за сключване на граждански брак”, като гореспоменатият документ може да бъде получен и чрез Главна дирекция „Обредни дейности”.

Сключване на граждански брак от чужденци, които нямат гражданство или имат неуреден граждански статус

Чужденци без гражданство или с неуреден граждански статус подават молба за сключване на брак в общински служби.

За да сключат брак, чужденците с гражданска регистрация представят „Разрешение за сключване на граждански брак” издадено от Главна дирекция „Обредни дейности”, а при липса на такова, удостоверение от МВР изготвено според информацията съдържаща се в база данни за чужденците.

Изисквания и разрешение за сключване на граждански брак

За да се сключи граждански брак трябва за бъдат спазени следните условия:

1.Навършено пълнолетие

2.Способност за личен избор

3.Липса на роднинска връзка по права линия

4.Да няма сключен брак (при разведени лица се представя съдебно решение)

5.За жените- да няма законова пречка за сключване на брак

6.Да няма забрана за сключване на брак от юридическа гледна точка

7.Кандидат съпрузите да нямат венерически и заразни болести

Списък на документите при подаване на молба за сключване на брак

1.4 броя заявления за сключване на граждански брак подписани от лицата, които ще сключват брак

2.Лична карта, за чуждестранни граждани паспорт, акт за раждане

3.Медицинско свидетелство (при изискване на един от бъдещите съпрузи)

4.4 броя паспортни снимки

5.Официален документ за гражданско състояние

6.Удостоверение даващо право за сключване на граждански брак

Чужденците представят удостоверение, даващо право на граждански брак заверено от оторизирана институция на съответната държава или от нейните дипломатически представителства.

Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

31.12.2019 г. 1.1.2020 г. Нова година
3.3.2020 г. 3.3.2020 г. Национален празник на България
17.4.2020 г. 20.4.2020 г. Великден
1.5.2020 г. 1.5.2020 г. Ден на труда
6.5.2020 г. 6.5.2020 г. Ден на храбростта и Българската армия
24.5.2020 г. 24.5.2020 г. Рамазан байрам
24.5.2020 г. 25.5.2020 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
31.7.2020 г. 31.7.2020 г. Курбан байрам
5.9.2020 г. 7.9.2020 г. Ден на Съединението
22.9.2020 г. 22.9.2020 г. Ден на независимостта
29.10.2020 г. 29.10.2020 г. Ден на републиката
24.12.2020 г. 26.12.2020 г. Коледа