Информация за визи, 20.6.2019

Визи се издават според Визовата спогодба между Правителството на Република Турция и Правителството на Република България от 10 март 1993 г. и Спогодбаза изменение на визовата спогодбамеждуПравителството на Република Турцияи Правителството на Република Българияподписана в София на 10 май 2007 г.

Гражданите на Република България, притежаващи валидни международни паспорти, могат да влизат, пребивават, преминават транзит и напускат територията на Република Турция без визи за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото им влизане, през всички гранично-контролни пропускателни пунктове, открити за международни пътнически превози.

Гражданите на Република България, притежаващи валидни международни паспорти, които желаят да посетят Турция с цел туризъм,шофьори и техни помощници превозващи хора или товар, както и персоналът на кораби могат да влизат или преминават транзит през територията на Република Турция без визи за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца.

Визите за работа, обучение и научна дейност за гражданите на Република Българиясе издават със специално разрешение.

Atatürk

Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

31.12.2020 г. 1.1.2021 г. Нова година
3.3.2021 г. 3.3.2021 г. Национален празник на България
30.4.2021 г. 3.5.2021 г. Великден
4.5.2021 г. 4.5.2021 г. Ден на труда
6.5.2021 г. 6.5.2021 г. Ден на храбростта и Българската армия
13.5.2021 г. 13.5.2021 г. Рамазан байрам
24.5.2021 г. 24.5.2021 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
20.7.2021 г. 20.7.2021 г. Курбан байрам
6.9.2021 г. 6.9.2021 г. Ден на Съединението
22.9.2021 г. 22.9.2021 г. Ден на независимостта
29.10.2021 г. 29.10.2021 г. Ден на републиката
24.12.2021 г. 28.12.2021 г. Коледа