Посолство На Република Турция В София

Информация

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ, 30.06.2009

Турция и България са страни със здрави исторически връзки. След демократичните промени и навлизането на свободната  пазарна икономика  в България отношенията между двете страни се развиват интензивно във всички сфери. След установяване на юридическите рамки в двустранните отношения е отбелязан напредък в търговските и икономически отношения.

Турция даде своята пълна подкрепа за членството на България в Евроатлантическите структури. България беше приета за пълноправен член на НАТО през март 2004 г. и на ЕС на 1 януари 2007 г., което е радващо следствие на общите усилия. България изразява своята подкрепа за членството на Турция в ЕС.

Днес, Република Турция и България са страни развиващи активно отношенията си във всички сфери, играещи активна роля в регионалното сътрудничество и ориентирани към сходна външна политика.