Посолство На Република Турция В София

Съобщение на Посолството

Изявление На Говорителя На Министерството На Външните Работи Посланик Хюсеин Мюфтюоглу, В Отговор На Въпрос, Свързан С Изявление На Мвнр На Република България , 09.03.2017

Република Турция е сред страните-основателки на европейската система, „основана на правила“, спомената в прессъобщението на Министерството на външните работи на Република България от 7 март 2017 г. Показателно е, че тази препратка към въпросната система от правила е изразена от страна, в която е приет специален закон, за да намали максималния брой избирателни секции в Турция до 35, с цел българските граждани, живеещи в Турция да бъдат лишени от правото да упражнят своя глас, което е едно от основните им политически права.  Призоваваме Република България да се откаже от подобни практики, целящи ограничаване политическите права на малцинствата си и противоречащи изцяло на европейската система, основана на правила.

Твърденията за материални стимули, за които става въпрос в изявлението на Министерството на външните работи на Република България, категорично не се припокриват с фактите. Също така, Турция не се намесва във вътрешните работи на която и да е държава.

Република Турция, както и преди, ще продължава да осигурява идеалните условия за гласуване на всички български граждани, живеещи на територията на страната й, по време на изборите в България.