BULGAR TÜRK TİCARET GÜNLERİ ETKİNLİĞİ KONUŞMA METNİ

Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy 29.06.2018

Sayın Ekonomi Bakanı,

Sayın Ekonomi Bakan Yardımcısı,

İş dünyasının değerli mensupları,

Kıymetli konuklar,

Bugün, Büyükelçiliğimizin himayesinde, Ticaret Başmüşavirliğimiz ve Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD)’ınişbirliğiyle düzenlenen Bulgar-Türk Ticaret Günleri etkinliğinde aranızda olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Sözlerimin başında, dost ve müttefik komşumuzBulgaristan’ın Saygıdeğer Ekonomi Bakanı Karanikolov ve Bulgaristan resmi makamlarına katılımlarından ötürü şükranlarımızı ifade etmek isterim.Aynı şekilde, BULTİŞAD’ın başkanlığını yakın zaman önce üstlenen Ediz Emre’ye ve görevi ona devreden kurucu Başkan Fikret İnce’ye başarılı çalışmaları için teşekkür ediyorum.

Etkinliğimiz oldukça zamanlı. Geçen Pazar günü ülkemizde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri gerçekleştirildi. Her zaman olduğu gibi büyük bir demokratik olgunluk ve yüksek bir katılımla gerçekleşen seçimlerle ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine tam olarak adım atıldı. Yeni sistem yürütmenin çağın şartlarına uygun olarak daha hızlı ve etkin olarak hizmet vermesine katkı sağlayacak. Bu yeni çalışma yönteminin özellikle ekonomik alanda ve ülkelerle ekonomik ilişkilerde kayda değer ilerlemeler yapacağını ümit ediyoruz.


Ekonomik ilişkilerimiz iki ülke halklarının refahının birlikte ileriye götürülmesinde önemli bir potansiyel içermektedir. Bölgemizde ve ülkelerimizde ortak refahı hedefleyen bir anlayışla Bulgaristan’la birlikte çalışarak, başarılı işler yapacağımıza inancımız tamdır.

Göreve başladığımdan bu yana, Türk ve Bulgar işadamlarını bir araya getirerek, ticari bağlantılar ve ortaklıklar ile yatırım imkanlarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.


İlk olarak 27 Kasım 2017’de Türkiye Bulgaristan Tarım-İş Forumu’nu, daha sonra ise 19 Ocak 2018 tarihinde birçok Türk ve Bulgar firmanın katılımıyla BULTİŞAD Fuarı’nı düzenlemiştik. Bugün 6 ay önceki bu etkinliğe göre çok daha fazla bir katılımolması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.


İş dünyası arasındaki bu etkinliklere ilave olarak, ayrıca, 2 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’da Türkiye ve Bulgaristan Ekonomi Bakanlarının katılımıyla, iki ülkeden 400’ün üzerinde firmanın iştirak ettiği Türkiye-Bulgaristan İş Forumu’nu gerçekleştirdik. Müteakip İş Forumu’nun ise Ekim 2018’de Bulgaristan’da düzenlenmesi için Bulgar yetkililerle birlikte hazırlıklara başladık.

Bu tarz etkinliklerin özel sektör temsilcileri arasında ticari ilişkilerin temellerinin atılmasına, güçlü iş ilişkileri ve ortaklıkların kurulmasına imkan sağladığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Bu kapsamda, ülkemizden birçok Ticaret ve Sanayi Odası ve meslek kuruluşlarının da bugün burada temsil ediliyor olması oldukça memnuniyet verici.

Değerli konuklar,

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkiler stratejik öneme sahiptir.

Türkiye, Bulgaristan’ın önde gelen ticaret ortaklarındandır. 2017 yılı itibarıyla, Almanya ve İtalya’dan sonra % 6,9 payla ülkemiz Bulgaristan’ın üçüncü büyük ticaret ortağı olmuştur.


Türkiye, Bulgaristan’ın ithalatında beşinci, ihracatında ise dördüncü sıradadır. 2017 yılında ikili ticaret hacmimiz 5,5 milyar Dolar’ı aşmıştır. Tabiatıyla, komşu iki ülke arasındaki ticaret potansiyeli bu miktarın çok daha üzerindedir.

2018 yılının ilk dört ayı sonunda ise, ülkemizin Bulgaristan’a ihracatı ve ithalatı 2017’nin aynı dönemine kıyasla yaklaşık % 9 artmıştır. İkili ticaretteki artış memnuniyet vericidir.


Türk şirketlerinin Bulgaristan'daki yatırımları da ön sıralardadır. En büyük müstakil sanayi yatırımı, bir Türk şirketler grubuna aittir.

Ayrıca, Bulgaristan’da önemli yatırımcı konumunda 65 Türk şirketi faaliyet göstermekte, bu yatırımların Bulgaristan ekonomisine sağladığı doğrudan istihdam 10 bini aşmaktadır.

Bu kapsamda, yatırımcılarımız ve işadamlarımızın önümüzdeki dönemde de ikili ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkısının artarak süreceğine inancımız tamdır.

Değerli katılımcılar,

Sözlerimin sonunda bazı dilek ve temennilerimi sizlerle paylaşmak isterim.

Biraz önce söylediğim üzere, bizler herşeyden öncekomşuyuz. Komşuluk kültürünün her iki ülke için de çok önemli olduğunu biliyorum. Siz iş insanları ve yatırımcıların, bu kültüre uygun şekilde faaliyette bulunduğunuz ülkelerde bu anlamda sosyal sorumluluk projelerine de önem vermesini tavsiye ediyorum. Esasen bunun uygulamada da böyle olduğunu memnuniyetle görüyorum.

Komşu olmamızın bir diğer önemi de, bu güzel ülkede firmalarımız ve yatırımcılarımız hem Bulgarca hem Türkçe bilen Bulgaristan vatandaşlarını istihdam etme imkanına sahipler. Türkçe okuma ve yazma bilen, kalifiye ve aranan işlere uygun Bulgaristan vatandaşları ne kadar çok olursa, o kadar çok Bulgaristan ekonomisi ve istihdamı da kazanacak. Bu özellikle gençler için önemli bir fırsat.

Değerli Katılımcılar,

Bu düşüncelerle bugünkü etkinliğimizin ülkelerimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

BULTİŞAD ile birlikte önümüzdeki dönemde, bu yararlı etkinliklerimizi,Bulgaristan makamlarıyla eşgüdüm halinde,
Bulgaristan’ın çeşitli bölgelerinde, belirlenecek alanlarda bölgesel ölçekte benzer buluşmalarla sürdüreceğiz.

Teşekkürler.


Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

31.12.2019 г. 1.1.2020 г. Нова година
3.3.2020 г. 3.3.2020 г. Национален празник на България
17.4.2020 г. 20.4.2020 г. Великден
1.5.2020 г. 1.5.2020 г. Ден на труда
6.5.2020 г. 6.5.2020 г. Ден на храбростта и Българската армия
24.5.2020 г. 24.5.2020 г. Рамазан байрам
24.5.2020 г. 25.5.2020 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
31.7.2020 г. 31.7.2020 г. Курбан байрам
5.9.2020 г. 7.9.2020 г. Ден на Съединението
22.9.2020 г. 22.9.2020 г. Ден на независимостта
29.10.2020 г. 29.10.2020 г. Ден на републиката
24.12.2020 г. 26.12.2020 г. Коледа