Срок за пребиваване на МПС и продължаване на срока за пребиваване, 20.6.2019

Чуждестранни МПС-та влезли в Република Турция могат да пребивават в страната най-много 6 (шест) месеца в рамките на 1 (една) година. Горепосоченият срок може да бъде удължен при наличие на форс мажорни обстоятелства (повреда на мпс, заболяване на водача) след представяне на заверен документ от съответните власти пред митнически служби.

Процедури прилагани при просрочване пребиваването на МПС-тата

При просрочване на определения срок за МПС-тата, се прилага Правилника за приложение на „Закона за митниците”. Според този правилник в рамките на 6 (шест) месеца след изтичане на срока се предприемат долупосочените действия:

а) Уведомяване на Главна дирекция „Митници” за събиране на съответните митнически такси;

б) Предприемане на процедури от страна на МВР за предотвратяването на незаконната регистрация на МПС-то, предаване на МПС-то на най-близката митница и обявяване на собственика на МПС-то за издирване от гранична полиция;

в) В съответствие със „Закона за защита на турската лира”, се предприема разследване от най-близката Дирекция „Валутни операции” спрямо митническия пункт през който е влязло съответното МПС.

При неизпълнение на гореуказаните условия се прилагат съдебни санкции.

Допълнителни процедури прилагани при просрочване срока за пребиваване на МПС

1. За чуждестранните мпс-та влезли в Република Турция с „Временен регистрационен талон” и ненапуснали страната, се прилагат санкциите указани по-горе.

2. Собственик на МПС

а) За МПС-тата собственост на служители които не са дипломати и технически персонал в посолства, консулства и международни представителства се предприемаразследване от страна на митническите власти относно плащане на митническите такси чрез Министерството на външните работи.

б) За МПС-тата собственост на граждани работещи в бюра за чуждестранни работници се предприема разследване от страна намитническите власти чрез Министерството на труда и социалната сигурност относно плащане на митническите такси.

в) За МПС-тата собственост на граждани пребиваващи в страната по силата на договори за техническо сътрудничество или други подобни договори се предприемаразследване от страна на митническите власти относно плащане на митническите такси.

Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

31.12.2019 г. 1.1.2020 г. Нова година
3.3.2020 г. 3.3.2020 г. Национален празник на България
17.4.2020 г. 20.4.2020 г. Великден
1.5.2020 г. 1.5.2020 г. Ден на труда
6.5.2020 г. 6.5.2020 г. Ден на храбростта и Българската армия
24.5.2020 г. 24.5.2020 г. Рамазан байрам
24.5.2020 г. 25.5.2020 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
31.7.2020 г. 31.7.2020 г. Курбан байрам
5.9.2020 г. 7.9.2020 г. Ден на Съединението
22.9.2020 г. 22.9.2020 г. Ден на независимостта
29.10.2020 г. 29.10.2020 г. Ден на републиката
24.12.2020 г. 26.12.2020 г. Коледа