Уведомление Във Връзка Със Системата За Запазване На Час

Sofya Büyükelçiliği 27.09.2018

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС

С цел свеждане до минимум на времето за административни дейности и с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги в Консулския отдел на Посолството, от 01 октомври 2018 г. ще се премине към прилагане на системата за запазване на час, като от гореспоменатата дата нататък, без запазен час, извършването на административни услуги няма да бъде възможно.


Гражданите, които искат да направят постъпки пред Консулския отдел на Посолството, трябва да маркират среща с „модул за запазване на час“ от долупосочената уеб страницата. www.konsolosluk.gov.tr или от страницата на Посолството- http://sofya.be.mfa.gov.tr/Mission

За да функционира ефикасно системата за запазване на час е важно всяко кандидатстване да се прави лично и за всяка административна процедура да се заяви отделен час. С един заявен час в Консулска служба няма да се предоставятадминистративни услуги на всички членове на семейството, както и няма да се извършва повече от една услуга.

СТЪПКИТЕ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЛЕДВАТ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС СА ПРЕДСТАВЕНИ В ПРЕПРАТКАТА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ПО ТЕМАТА”


С най-добри благопожелания!

Посолство на Република Турция в София

Консулски отдел


Други документи по темата

Уведомление за запазване на час.pdf

Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

31.12.2019 г. 1.1.2020 г. Нова година
3.3.2020 г. 3.3.2020 г. Национален празник на България
17.4.2020 г. 20.4.2020 г. Великден
1.5.2020 г. 1.5.2020 г. Ден на труда
6.5.2020 г. 6.5.2020 г. Ден на храбростта и Българската армия
24.5.2020 г. 24.5.2020 г. Рамазан байрам
24.5.2020 г. 25.5.2020 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
31.7.2020 г. 31.7.2020 г. Курбан байрам
5.9.2020 г. 7.9.2020 г. Ден на Съединението
22.9.2020 г. 22.9.2020 г. Ден на независимостта
29.10.2020 г. 29.10.2020 г. Ден на републиката
24.12.2020 г. 26.12.2020 г. Коледа