Послание На Министъра На Външните Работи Г-н Мевлют Чавушоглу По Повод Международния Ден На Жената – 8 Март

Sofya Büyükelçiliği 07.03.2015

Отправям най-искрените си поздрави на служителките в Министерството ни, както и на всички жени по света по случай 8 март – Международния ден на жената.

Предоставянето на равни възможности между половете, както и преодоляването на дискриминацията срещу жените във всяка една сфера са теми, които все по-често заемат водещо място в обществения дневен ред и са сред важните показатели за нивото на развитие на страните и за уважението, с което се ползват сред международната общност.Турция, като страна с богат опит в областта на равенството между половете, отдава специално внимание на по-широкото участие на жените в политическия, социалния и културния живот и на засилването на ролята и статута й в обществото. Турция отчете съществен напредък в тази сфера, осъществявайки законодателни промени и вземайки мерки с практическа насоченост, с цел защитата и разширяването правата на жените.

Турция, която е страна по всички най-важни международни договори, касаещи правата на жените, подкрепя едно по-тясно сътрудничество както в регионален, така и в международен план, за развитието на правата и статута на жената в обществото и допринася за това с дейността си в различни международни платформи. Турция, която се нарежда сред първите страни, предоставили демократични права на жените, на 11 май 2011 г. първа подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените, известна още като Истанбулска конвенция, а на 10 февруари 2012 г. първа я ратифицира, отдавайки значение на ефективното й прилагане.

Изкореняването на насилието над жените в страната ни, най-вече предотвратяването на отблъскващите убийства на жени и налагането на най-тежките наказания на извършителите е задължение на правото и социалната съвест. Подкрепата, която всички наши граждани оказват на държавата в решителността й да изкорени всякакъв вид престъпления срещу жената, ще направи обществото ни по-силно.

Министерството на външните работи е сред институциите за пример, по отношение на развитието на висши бюрократи-жени. Служителките ни, които имат огромен принос в натоварената дейност на Министерството, изпълняват своите задължения, представлявайки страната ни и турската жена по най-добрия начин както в страната, така и в чужбина. В редиците на Министерството ни, което до днес е излъчило 48 посланички, работят общо 2175 жени – в Министерството и външните мисии. Целта ни е през идните години, делът на жените, който в момента се равнява на 37 % от всички наши служители, да бъде увеличен още повече.

С тези чувства, поздравявам всички жени по случай Международния ден на жената и специално служителките ни в Министерството, както и съпругите на нашите служители, допринасящи за успешната им работа в професионалният им живот.


Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

31.12.2019 г. 1.1.2020 г. Нова година
3.3.2020 г. 3.3.2020 г. Национален празник на България
17.4.2020 г. 20.4.2020 г. Великден
1.5.2020 г. 1.5.2020 г. Ден на труда
6.5.2020 г. 6.5.2020 г. Ден на храбростта и Българската армия
24.5.2020 г. 24.5.2020 г. Рамазан байрам
24.5.2020 г. 25.5.2020 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
31.7.2020 г. 31.7.2020 г. Курбан байрам
5.9.2020 г. 7.9.2020 г. Ден на Съединението
22.9.2020 г. 22.9.2020 г. Ден на независимостта
29.10.2020 г. 29.10.2020 г. Ден на републиката
24.12.2020 г. 26.12.2020 г. Коледа