Съобщение На Съветът За Висше Образование На Република Турция Относно Студенти Обучаващи Се Във Висши Учебни Заведения В Република България

Sofya Büyükelçiliği 15.01.2013

СЪВЕТ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

21.12.2012

 

ОТНОСНО:  СТУДЕНТИ ОБУЧАВАЩИ СЕ ВЪВ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

След разисквания с компетентните български институции и проведени разговори с Министерството на външните работи на Република Турция, бе разгледано решението на Изпълнителния комитет на Съвета за висше образование от 05.07.2012 г. и одобрено от Общото събрание на Съвета, проведено на 06.09.2012 г., с което се „преустановява приравняването на дипломи, издадени от висши учебни заведения в България, както и прехвърлянето на студенти в турски и северно-кипърски университети, поради зачестилите случаи на фалшифициране на дипломи, оценки и печати в българските учебни заведения, до приключване на обсъждането на въпроса с компетентните български власти“.

С Решение 1274 на Общото събрание на Съвета за висше образование от 19.12.2012 г., приравняването на дипломи, издадени от висши учебни заведения в България, както и прехвърлянето на студенти в турски и северно-кипърски университети, се преустановява временно за срок от 3 месеца, считано от датата на решението на Общото събрание до вземане на долупосочените конкретни мерки, след което Решението отново ще бъде разгледано, в случай, че ръководството ни бъде уведомено, че съответните мерки са взети.

Конкретни мерки, които се очаква да бъдат взети от компетентните български институции:

1-      Сканиране и качване на интернет страницата на английски език на Министерството на образованието, младежта и науката в рамките на 2 месеца на всички дипломи, издадени от български университети, актуализиране на регистрите в края на всеки учебен семестър, с цел получаване на информация относно дипломите на студенти, завършили пред-бакалавърски, бакалавърски и магистърски програми.

2-      Поставяне на специални печати, съдържащи числа, на всяка страница на учебните документи, периодична смяна на тези печати и уведомяване на Министерството на външните работи.  

3-      С цел установяване на фалшиви дипломи и академични справки - ефективно използване на системата НАРИК – България.

4-      Предоставяне на ясна информация относно стъпките, които ще се предприемат от всеки един университет по отношение на посредническите фирми, в рамките на противодействието срещу фалшификациите.

5-      Проявяване на необходимата отзивчивост относно противодействията срещу фалшифицирането на документи от страна на Министерството на външните работи и Министерството на образованието, младежта и науката, като институции, извършващи заверки на дипломи.

 

С уважение!  

Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

31.12.2019 г. 1.1.2020 г. Нова година
3.3.2020 г. 3.3.2020 г. Национален празник на България
17.4.2020 г. 20.4.2020 г. Великден
1.5.2020 г. 1.5.2020 г. Ден на труда
6.5.2020 г. 6.5.2020 г. Ден на храбростта и Българската армия
24.5.2020 г. 24.5.2020 г. Рамазан байрам
24.5.2020 г. 25.5.2020 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
31.7.2020 г. 31.7.2020 г. Курбан байрам
5.9.2020 г. 7.9.2020 г. Ден на Съединението
22.9.2020 г. 22.9.2020 г. Ден на независимостта
29.10.2020 г. 29.10.2020 г. Ден на републиката
24.12.2020 г. 26.12.2020 г. Коледа