Съобщение Относно Студентите Обучаващи Се Във Висши Учебни Заведения В България

Sofya Büyükelçiliği 24.07.2012

Според информация, получена от Министерството на външните работи на Република Турция, след проведени срещи със студенти, обучаващи се в България и представители на преводачески и консултантски фирми е установено, че някои турски студенти фалшифицират дипломни оценки, печати и апостили. Някои от тези студенти прехвърлят следването си в турски ВУЗ-ове с фалшиви академични справки, получават положителни оценки по нерегламентиран начин и възможност за дипломиране без да посещават учебните занятия. Мащабът на тези нерегламентирани дейности надхвърля предполагаемите граници и се извършва по организиран начин.

В тази връзка, на заседание на Изпълнителния комитет на Съвета за висше образование, проведено на 05.07.2012 г., е взето решение за замразяване на процедурите по приравняване на дипломи, издадени от висши учебни заведения в България, както и прехвърлянето на обучението в турски и севернокипърски университети, докато не бъде приключено обсъждането на въпроса с българските власти.   

Поради гореизложените причини, до публикуване на следващо съобщение в уеб страницата на Съвета за висше образование - www.yok.gov.tr, трябва да се имат в предвид долу изложените обстоятелства:

 

1. Лицата завършили ВУЗ-ове в Република България да не правят постъпки за приравняване на дипломите им;

 

2. Лицата обучавани в български университети, желаещи да се прехвърлят във ВУЗ-ове в Република Турция и Севернокипърската турска република да не правят постъпки за получаване на удостоверение за легитимността на българските ВУЗ-ове, в които са се обучавали;

 

3. Кандидат-студентите, които желаят да се обучават в Република България през учебната 2012-2013 година да не правят постъпки за получаване на информация и документи за легитимността на българските вузове, в които желаят да се обучават;

 

4. Документите изготвени на лица, чиято процедура по признаване на дипломите е приключила преди решението на Изпълнителния комитет на Съвета за висше образование от 05.07.2012 г., ще се съхраняват в Съвета без да бъдат предадени на собствениците им до публикуване на следващо съобщение. 

 

Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

31.12.2019 г. 1.1.2020 г. Нова година
3.3.2020 г. 3.3.2020 г. Национален празник на България
17.4.2020 г. 20.4.2020 г. Великден
1.5.2020 г. 1.5.2020 г. Ден на труда
6.5.2020 г. 6.5.2020 г. Ден на храбростта и Българската армия
24.5.2020 г. 24.5.2020 г. Рамазан байрам
24.5.2020 г. 25.5.2020 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
31.7.2020 г. 31.7.2020 г. Курбан байрам
5.9.2020 г. 7.9.2020 г. Ден на Съединението
22.9.2020 г. 22.9.2020 г. Ден на независимостта
29.10.2020 г. 29.10.2020 г. Ден на републиката
24.12.2020 г. 26.12.2020 г. Коледа