Изявление На Министерството На Земеделието И Селското Стопанство На Република Турция По Повод Случаите На Болестта Шап В България

Sofya Büyükelçiliği 29.04.2011

Дата: 25.04.2011   ИЗЯВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ПО ПОВОД СЛУЧАИТЕ НА БОЛЕСТТА ШАП В БЪЛГАРИЯ      

В рамките на борбата срещу болестта шап в цялата страна се извършва ваксинация, съответно два пъти годишно на едрия и един път на дребния добитък. В тракийския регион от 2007 г. не са установени случаи на шап. Отделно, благодарение на ефективните мерки за контрол, Тракийския регион получи статут на зона свободна от шап, с ваксиниране, като този статут е гласуван на Общото събрание на Световната организация за здравето на животните /OIE/ на 25 май 2010 г. и одобрен на 27 май 2010 г.   С оглед опазване статута на зона свободна от шап, с ваксиниране, ефективното прилагане на  съответните мерки в Тракийския регион е от голямо значение. Поради ендемичното разпространяване на болестта шап в Анадола, внасянето в Тракийския регион на всякакви живи животни и животински продукти, които имат рисков характер, се извършва при определени условия. Също така, с цел предотвратяване на преминаването на животни, с риск за пренасяне на вируса на шап, са създадени контролни пунктове на определени мостове и пристанища.   С цел установяване на евентуални случаи на болестта шап преди и след празника Курбан Байрям, когато би било възможно незаконно пренасяне на животни в Тракийския регион, с решение на Министерството на земеделието от 5 септември 2010 г. в Тракийския регион е извършено ефективно и широкомащабно активно и пасивно проучване на болестта през периода 15 септември 2010 – 15 януари 2011 г., като случаи на зараза не са открити.   В момент на прилагане на мерки от страна на министерството ни, на 30 декември 2010 г. на 2.5 км. от турската граница на българска територия в гр. Малко Търново е установен случай на шап в диви прасета, отстреляни от ловци, а на по-късен етап и в районите на гр. Бургас, Церово и Резово. Това създаде висока рискова ситуация за Тракийския регион.     Предвид близостта на огнищата на шап в България с турската граница и преобладаващите в района гористи местности от есента на миналата година в районите попадащи в нашите граници проверките върху домашните животни и дивеча продължават. За по подробна инспекция се състави нов контролен план чието прилагане е налице.      В животновъдните стопанства намиращи се в рисковите райони са направени клинични изследвания за шап. В пограничните села намиращи се в рисковите райони, кметовете на общини и села са уведомени писмено и устно за забраната едрия и дребния добитък да напускат животновъдните стопанства. Със същата цел са проведени и разяснителни съвещания. Всички ветеринарни лекари на свободна практика и животновъдни организации са уведомени за огнищата на шап в България, като е поискано за всички съмнителни случаи да бъдат уведомявани областните и общински ветеринарни служби. Започнато е ваксинирането на едрия и дребния добитък намиращ се в пограничните райони, като дейностите по ваксинирането продължават.   В тази насока са уведомени полицейските и жандармерийски служби, като са започнати дейности за спиране на нерегламентираното движение на животните. Проведени са съвещания със всички ловни организации в района с цел разясняване на болестите при дивеча и мерките прилагани за неразпространението им. Също така е проведен контрол свързан с дивечовъдните дейности в региона. Вземането на проби заедно с ловците от ветеринари и ветеринарни техници служители в областните и общински ветеринарни служби продължава. Заедно с членове на делегация от ЕС в граничните села попадащи в община Демиркьой са извършени практически манипулации спрямо домашните животни и дивеча. Вземайки предвид обема на заболяването в България в района са проведени допълнителни контролни дейности. В тази насока от 44 броя диви свине са взети 30 броя език-епител, 24 броя кръвни и 26 броя кръвно-серумни проби. В направените изследвания не е открит нито един вирус.   Контролът осъществяван от областните ветеринарни служби намиращи се в тракийския регион за наличие на шап продължават. Дейностите предприети от подразделенията на Министерството на земеделието и селското стопанство на централно и областно ниво за предотвратяване на разпространение на шап в страната продължават.        

Понеделник - петък

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

31.12.2019 г. 1.1.2020 г. Нова година
3.3.2020 г. 3.3.2020 г. Национален празник на България
17.4.2020 г. 20.4.2020 г. Великден
1.5.2020 г. 1.5.2020 г. Ден на труда
6.5.2020 г. 6.5.2020 г. Ден на храбростта и Българската армия
24.5.2020 г. 24.5.2020 г. Рамазан байрам
24.5.2020 г. 25.5.2020 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
31.7.2020 г. 31.7.2020 г. Курбан байрам
5.9.2020 г. 7.9.2020 г. Ден на Съединението
22.9.2020 г. 22.9.2020 г. Ден на независимостта
29.10.2020 г. 29.10.2020 г. Ден на републиката
24.12.2020 г. 26.12.2020 г. Коледа